Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
    Τμήμα Γεωπονίας
    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
    Θεσσαλονίκη, 541 24